domingo, 17 de noviembre de 2013


Sé que t'he de trobar avui, demà -no sé.
Tampoc no ho vull saber. No voldria saber-ho.
[···]
Jo sé que t'he de veure.

Em resistesc a creure que tot ho he perdut ja,

que he perdut el meu dret, vull dir, a l'alegria,

que he perdut el meu dret, vull dir, a tu, a la teua

companyia, a la teua alegria de viure.

Ho he perdut tot, però no t'he perdut encara.

Encara vius, oh tu. Encara vius -i et sé.

Vicent Andrés Estellés